درباره ما

درباره ما

اهداف هیات تنیس روی میز شهرستان گراش:

۱)توجه به موضوع جوان و خودباوری-ورزش و سلامت اجتماعی

۲)ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت تمامی اقشار به خصوص نسل جوان در عرصه های مختلف ورزشی،فرهنگی، اجتماعی و …

۳) ارتقای هویت فردی و ملی جوان و ورزشکاران

۴) شناسایی و ساماندهی استعدادها و توانمدی نسل جوان و ورزشکاران

۵) اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های فرهنگی،ورزشی و اجتماعی

۶) تقویت روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در تمامی زمینه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی

 ۷) تقویت روحیه عزت،افتخار، خودباوری ملی و نشاط فردی و اجتماعی

۸) تبادل فکری و هم اندیشی نسل جوان و ورزشکاران

۹) افزایش سطح مشارکت جوانان در فعالیت های جمعی

(وظایف کلی) برنامه ریزی ، سیاستگذاری و نظارت به منظور:

۱)توسعه و تعمیم تنیس روی میز و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد شهرستان

۲) تعلیم و تربیت بازیکنان، داوران و مربیان تنیس روی میز در شهرستان

۳) همگانی کردن تنیس روی میز در سطح شهرستان

 ۴) تعمیم تنیس روی میز در روستاها و مناطق عشایری

۵) ارتقاء سطح تنیس روی میز در بعد قهرمانی برای دستیابی به رتبه های برتر در میادین بین المللی

۶) ارتقاءسطح تنیس روی میز حرفه ای با رویکرد اقتصادی

۷) هدایت و حمایت هیئت های تنیس روی میز بخش ها برای دستیابی به اهداف تعیین شده

۸) ایجاد بستری مناسب جهت برقراری ارتباط واحدهای تحت پوشش با مراکز تخصصی علمی ـ ورزشی به منظور دستیابی به آخرین اطلاعات و دستاوردها در زمینه های مربوطه

۹) فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تقویت مشارکت بخش غیر دولتی و تحکیم نهضت داوطلبی در فعالیت های تنیس روی میز

انصراف از پاسخ