معرفی داوران

 

اسامی داوران شهرستان

ردیف نام و نام خانوادگی سال اخذ داوری درجه داوری ردیف نام و نام خانوادگی سال اخذ داوری درجه داوری
۱ حسین درویشی ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۴ یک ۱۹ قاسم دست سوز ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ ۳
۲ مرتضی موغلی  ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۴ یک ۲۰ محسن افشار ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ ۳
۳ علیرضا جفرزادگان ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۴ یک ۲۱ محسن نیکخو ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ ۳
۴ عباس خواستار تیرماه ۱۳۸۷ ۲ ۲۲ ذبیح اله افسانه ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ ۳
۵ عبدالهادی موغلی ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ۲ ۲۳ مهرزاد رستم پور ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ ۳
۶ حسین امانی ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ۲ ۲۴ عاطفه موغلی ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۱ ۳
۷ فرزانه غفوری ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ۲ ۲۵ صدیقه فروزان ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۱ ۳
۸ زهره رشیدی ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ۲ ۲۶ نرجس آشفته ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۱ ۳
۹ زینب آشفته ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۱ ۲ ۲۷ اسماء موغلی ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۱ ۳
۱۰ ابوالفضل دیباچی ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۳ ۲ ۲۸ طیبه شمسی ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۱ ۳
۱۱ حمیدرضا موغلی ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴ ۲ ۲۹ مرتضی حسینی ۳
۱۲ قاسم جنگجو ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴ ۲ ۳۰ علی محمدی ۳
۱۳ سولماز عظیمی ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۴ ۲ ۳۱ فرزاد فتحی ۸ / ۶ / ۱۳۹۲ ۳
۱۴ فهیمه غفوری ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۹ ۳ ۳۲ میلاد عباس زوج ۸ / ۶ / ۱۳۹۲ ۳
۱۵ فاطمه عظیمی ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۹ ۳ ۳۳ مصطفی سرخی ۸ / ۶ / ۱۳۹۲ ۳
۱۶ لیلا آتشفشان ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۹ ۳ ۳۴ علی داوری فرد ۸ / ۶ / ۱۳۹۲ ۳
۱۷ محمدجواد یحیایی ۲ / ۷ / ۱۳۸۹ ۳ ۳۵ وحید کریمی گراشی ۸ / ۶ / ۱۳۹۲ ۳
۱۸ محمد قادری ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ ۳  ۳۶  فاطمه آخوندی  ۱۴ / ۱۲ /۱۳۹۴  ۳

 

 

انصراف از پاسخ